Diễn đàn này sử dụng cookies
MyBB sử dụng cookies để lưu lại thông tin đăng nhập nếu bạn là thành viên, hoặc lần truy cập gần đây nhất nếu không phải là thành viên. Cookies là một tài liệu nhỏ chứa trong máy của bạn, cookies tạo bởi diễn đàn chỉ có thể sử dụng bởi diễn đàn và không có yêu cầu về bảo mật. Cookies trên diễn đàn có thể cho biết chủ đề nào bạn đã đọc và lần đọc cuối cùng của bạn. Xin hãy xác nhận là bạn chấp nhận hay từ chối thông tin của những cookies này.

Một cookie sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn bất kể lựa chọn nào để ngăn bạn bị hỏi lại câu hỏi này. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết ở dưới diễn đàn.

MyBB Việt Nam


 

Latest MyBB Release: MyBB 1.8.37 Released — Security & Maintenance Release (November 4, 2023) x

Current Project: Mybb.vn own responsive theme. I'f you're interested in helping out, please contact hello@mybb.vn
Dự Án Hiện Tại: Theme responsive riêng cho Mybb.VN. Nếu bạn muốn giúp cho dự án này, xin hãy liên lạc hello@mybb.vn x


Chuyên mục trong 'Cộng Đồng Mạng'
Liên Kết Website
Nơi để bạn giới thiệu về website của minh. Không nhất thiết là phải làm bằng MyBB.
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Góc chia sẻ mã nguồn
Đây là nơi để mọi người chia sẽ những mã nguồn tiện ích mà mình thích.

Chưa có bài viết nào
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Chưa có bài viết nào
Chợ Trời
Vào đây để tha hồ mà tám mọi chuyện trên trời dưới đất. Bạn là thành viên mới? Viết một bài viết tự giới thiệu về mình để làm quen với mọi người đi nào
Chưa có bài viết nào
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Chưa có bài viết nào
Khu Mua Bán
Nơi để bạn có thể bán hoặc mua các tiện ích được hoàn thành từ các thành viên
Chưa có bài viết nào
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Chưa có bài viết nào
Yêu Cầu / Jobs
Nơi để các thành viên yêu cầu tìm nhân sự để giúp cho diễn đàn MyBB của mình
Chưa có bài viết nào
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Chưa có bài viết nào
Test Box
Nơi để test các chức năng của diễn đàn mà không sợ làm loãng các nhóm trên. Khu này sẽ được clean thường xuyên
JLP423
Test [thanks] Tag123
09-05-2024, 04:22 PM bởi JLP423
Chủ đề: 3
Bài viết: 10
JLP423
Test [thanks] Tag123
09-05-2024, 04:22 PM bởi JLP423


Đang xem chuyên mục:
1 Khách