Diễn đàn này sử dụng cookies
MyBB sử dụng cookies để lưu lại thông tin đăng nhập nếu bạn là thành viên, hoặc lần truy cập gần đây nhất nếu không phải là thành viên. Cookies là một tài liệu nhỏ chứa trong máy của bạn, cookies tạo bởi diễn đàn chỉ có thể sử dụng bởi diễn đàn và không có yêu cầu về bảo mật. Cookies trên diễn đàn có thể cho biết chủ đề nào bạn đã đọc và lần đọc cuối cùng của bạn. Xin hãy xác nhận là bạn chấp nhận hay từ chối thông tin của những cookies này.

Một cookie sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn bất kể lựa chọn nào để ngăn bạn bị hỏi lại câu hỏi này. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết ở dưới diễn đàn.

MyBB Việt Nam


 

Latest MyBB Release: MyBB 1.8.37 Released — Security & Maintenance Release (November 4, 2023) x

Current Project: Mybb.vn own responsive theme. I'f you're interested in helping out, please contact hello@mybb.vn
Dự Án Hiện Tại: Theme responsive riêng cho Mybb.VN. Nếu bạn muốn giúp cho dự án này, xin hãy liên lạc hello@mybb.vn x


Chuyên mục trong 'Nguồn MyBB'
Phiên Bản Phát Hành
Các phiên bản phát hành mới sẽ được cập nhật tại đây. Diễn đàn này chủ yếu là để hỗ trợ Tiếng Việt cho các vấn đề liên quan đến mọi bản phát hành của Mybb
JLP423
MyBB 1.8.37 Released — Se...123
10-11-2023, 10:25 PM bởi JLP423
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
JLP423
MyBB 1.8.37 Released — Se...123
10-11-2023, 10:25 PM bởi JLP423
Hỗ Trợ Cài Đặt Và Nâng Cấp
Nơi hỗ trợ chung về việc cài đặt MyBB hoặc nâng cấp phiên bản mới của MyBB
Chủ đề: 1
Bài viết: 3
Hỗ Trợ Bảo Mật
Đây là nơi trợ giúp về khía cạnh bảo mật cho diễn đàn. Khu vực này không phải lúc nào cũng sẽ có người am hiểu về vấn đề bảo mật, nên hy vọng bạn chịu khó thông cảm và chờ đợi nếu như câu hỏi của bạn không được trả lời liền.
Chưa có bài viết nào
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Chưa có bài viết nào
Hỗ Trợ Hợp Nhất Diễn Đàn
Nếu bạn có câu hỏi về việc hợp nhất từ một phần mềm diễn đàn khác qua phần mềm diễn đàn Mybb thì bạn có thể hỏi tại đây
Chủ đề: 1
Bài viết: 1


Đang xem chuyên mục:
1 Khách