Diễn đàn này sử dụng cookies
MyBB sử dụng cookies để lưu lại thông tin đăng nhập nếu bạn là thành viên, hoặc lần truy cập gần đây nhất nếu không phải là thành viên. Cookies là một tài liệu nhỏ chứa trong máy của bạn, cookies tạo bởi diễn đàn chỉ có thể sử dụng bởi diễn đàn và không có yêu cầu về bảo mật. Cookies trên diễn đàn có thể cho biết chủ đề nào bạn đã đọc và lần đọc cuối cùng của bạn. Xin hãy xác nhận là bạn chấp nhận hay từ chối thông tin của những cookies này.

Một cookie sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn bất kể lựa chọn nào để ngăn bạn bị hỏi lại câu hỏi này. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết ở dưới diễn đàn.

MyBB Việt Nam


 

Latest MyBB Release: MyBB 1.8.37 Released — Security & Maintenance Release (November 4, 2023) x

Current Project: Mybb.vn own responsive theme. I'f you're interested in helping out, please contact hello@mybb.vn
Dự Án Hiện Tại: Theme responsive riêng cho Mybb.VN. Nếu bạn muốn giúp cho dự án này, xin hãy liên lạc hello@mybb.vn x


Chuyên mục trong 'Thư Viện MyBB'
Plugins
Đây sẽ là nơi để chia sẻ và bàn luận về các plugins và modifications của plugins

Chủ đề: 4
Bài viết: 5
Themes
Nơi để chia sẻ và bàn luận về tất cả mọi thứ liên quan đến themes cho Mybb

JLP423
Board Statistics bị lỗi?123
15-02-2024, 02:44 AM bởi JLP423
Chủ đề: 3
Bài viết: 7
JLP423
Board Statistics bị lỗi?123
15-02-2024, 02:44 AM bởi JLP423
Biểu Cảm
Nơi chia sẻ những bộ biểu cảm cho diễn đàn MyBB

Chưa có bài viết nào
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Chưa có bài viết nào
Hình Thứ Hạng
Nơi chia sẻ những bộ hình cho nhóm thứ hạng (rank) của MyBB

Chủ đề: 1
Bài viết: 1
MyCodes
Nơi chia sẻ và bàn luận về MyCodes

JLP423
MyCode Read More123
12-12-2023, 05:38 AM bởi JLP423
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
JLP423
MyCode Read More123
12-12-2023, 05:38 AM bởi JLP423
Third Party Integration
Nơi để bàn luận và trao đổi về việc kết hợp phần mềm khác với MyBB (ví dụ như blogs, wikis, CMS ...)

Chưa có bài viết nào
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Chưa có bài viết nào
Tutorials
Nơi chia sẻ và bàn luận về những hướng dẫn và tiện ích không nằm trong các nhóm trên

JLP423
Xin xỏ - Code úp ảnh lên ...123
15-02-2024, 03:36 AM bởi JLP423
Chủ đề: 2
Bài viết: 3
JLP423
Xin xỏ - Code úp ảnh lên ...123
15-02-2024, 03:36 AM bởi JLP423
Ngôn Ngữ
Nơi chia sẻ. trao đổi, và yêu cầu giúp đỡ về gói ngôn ngữ cho Tiếng Việt
Chủ đề: 1
Bài viết: 2


Đang xem chuyên mục:
1 Khách