Diễn đàn này sử dụng cookies
MyBB sử dụng cookies để lưu lại thông tin đăng nhập nếu bạn là thành viên, hoặc lần truy cập gần đây nhất nếu không phải là thành viên. Cookies là một tài liệu nhỏ chứa trong máy của bạn, cookies tạo bởi diễn đàn chỉ có thể sử dụng bởi diễn đàn và không có yêu cầu về bảo mật. Cookies trên diễn đàn có thể cho biết chủ đề nào bạn đã đọc và lần đọc cuối cùng của bạn. Xin hãy xác nhận là bạn chấp nhận hay từ chối thông tin của những cookies này.

Một cookie sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn bất kể lựa chọn nào để ngăn bạn bị hỏi lại câu hỏi này. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết ở dưới diễn đàn.

MyBB Việt Nam


 

Latest MyBB Release: MyBB 1.8.37 Released — Security & Maintenance Release (November 4, 2023) x

Current Project: Mybb.vn own responsive theme. I'f you're interested in helping out, please contact hello@mybb.vn
Dự Án Hiện Tại: Theme responsive riêng cho Mybb.VN. Nếu bạn muốn giúp cho dự án này, xin hãy liên lạc hello@mybb.vn x


Báo cáo điểm danh tiếng cho Tanthienlang
Tóm tắt
Tanthienlang
(Junior Member)

Số danh tiếng hiện có: 3

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 3
  Tích cực Trung lập Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 1 0 0
Tất cả thời gian 3 0 0
Lời bình luận
JLP423 ( 5 ) - Cập nhật lần cuối 05-02-2024, 07:09 PM
Đánh giá trao cho bài viết của Tanthienlang trong Tạo 1 thư viện ảnh nhỏ trong bài viết. (xem ảnh dưới dạng thư viện slide)

Tích cực (+1): Cảm ơn cho bài viết này
JLP423 ( 5 ) - Cập nhật lần cuối 11-12-2023, 03:38 PM
Đánh giá trao cho bài viết của Tanthienlang trong Thank You MyBB System 2.6.x - Plugin Thanks.

Tích cực (+1): Cảm ơn cho bài viết này
JLP423 ( 5 ) - Cập nhật lần cuối 02-12-2023, 09:26 AM
Đánh giá trao cho bài viết của Tanthienlang trong Chào Mừng Quay Trở Lại - Diễn Đàn MyBB.vn Dành Riêng Cho Người Việt Sử Dụng MyBB!

Tích cực (+1): Cảm ơn cho bài viết này